HEADLINES-

Sunday, May 23, 2010

आज रो मौसम

आज रो मौसम नसीलो देख्ल्यो

होग्यो आकाश गीलो ,देख्ल्यो!

थारां हाथां भी मेहंदी के राची

सज उठ्यो सावन सजीलो, देख्ल्यो!

झीणे झी णे घूँघट स्यूं झांकतो

चाँद सो मुखड़ो लजीलो,देख्ल्यो!

अतुल जैन

No comments: